Vrienden

Draagt u Showband ’75 een warm hart toe, wordt dan vriend van de vereniging.

Voor de instandhouding van Showband ’75 is geld nodig.
Met name voor instrumenten, uniformen, attributen, muziekstukken, instructie en huisvesting.

U kunt vriend worden vanaf € 60,- per jaar.
Als dank voor uw bijdrage zal u jaarlijks worden uitgenodigd voor een bijzondere activiteit.

Voor meer informatie, of om u aan te melden als vriend kunt u contact met ons opnemen.
Dit kan zowel via e-mail als via ons contactformulier.

Wist u dat een jaarlijkse gift aan Showband ’75 fiscaal aftrekbaar is?
Showband ’75 is een SBBI (sociaal belang behartigende instelling),
dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over uw gift.
Omdat wij een vereniging zijn, telt uw periodieke gift als aftrekpost bij de belastingaangifte.

Gratis Sponsoren

Vanaf nu is het voor iedereen die Showband ’75 een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. Klik hier voor meer informatie.